2018. március 7.  Vissza
A BEFAG Parketta több mint 40 éve van jelen a piacon. A gyártásban ezen idő alatt több, kisebb-nagyobb beruházás történt már. Az utóbbi évek kiemelkedő projektje a felületkezelő-sor megújítása, majd a szárítókamrák bővítése, modernizációja volt. A fejlesztéseknek és piaci igényeknek köszönhetően 2013. óta a gyár elérte a kapacitása felső határát. Ezt a termelési szintet hosszútávon fenntartani csak biztonságos műszaki és megfelelő humánerőforrással lehetséges. Az elmúlt években a korábban talán nem is tapasztalt munkaerőhiány és a közel 40 éve telepített gépek bizonytalan működése, kapacitáskorlátja is változtatásokat igényelt a termelő sorokkal kapcsolatosan. A háromrétegű parkettánk fedőrétegét biztosító alapanyag, un. lamellák feldolgozása az egyik legfontosabb folyamat a gyárban. Jelenlegi termékösszetételünkben az itt készülő lamellákból összeragasztott háromsávos parketta a legnagyobb arányú választék.

A BEFAG Parkettagyár 2-3 sávos fedőréteg gyártásának egyik meghatározó egysége a frízmegmunkáló sor, kiegészülve a lamella osztályozással. A gyors, pontos megmunkálás a mai kiélezett piaci körülmények között elengedhetetlen követelmény. A gyárban több évtizede működő gyalugépek és a hozzájuk tartozó szállító pályák már nem tették lehetővé a kapacitás növelését, a minőség javítását. A parketta fedőréteg alapanyag ára időközben folyamatosan emelkedik, ami további hatékonyság javítást is megkívánt a versenyképesség fenntartása érdekében. Ezen folyamatokra reagálva terveztük megújítani a jelenlegi gyártósort, modern, közel dupla kapacitású és több ellenőrző berendezéssel kiegészített, és az osztályozást is gyorsító, kisebb létszámmal dolgozó technológiára.
A sorba kerülő berendezések kiválasztása és referenciák megtekintése már 2014-ben elkezdődött. Az európai parkettagyártó gépek piacán leginkább elismert cégeket kerestünk meg a sorra vonatkozó ajánlat elkészítésére.
A beruházás végrehajtása az alapszabályunk alapján a Felügyelőbizottság ill. az Alapító hatáskörébe tartozott. A szükséges határozatok birtokában döntött a társaság vezetése a beruházás megkezdéséről.

BEFAG Parkettagyár új fedőréteg gyártósor beruházás átadása
A teljes sor kezdő elemként egy automata frízadagoló került beépítésre, ami biztosítja a közel 40m/perces előtolás elérését a gyaluknál, továbbá csökkenti a kiszolgáló létszám fizikai terhelését. A szállító pályába épített fémdetektor kidobja a fémet tartalmazó fákat, így kímélve a gyalu szerszámait. A sorban a következő fő egységek a végső keresztmetszeti méretet beállító előgyalu és véggyalu. A keresztmetszeti megmunkálást követően nedvességellenőrzés, majd vastagsági és szélességi méretellenőrzés következik. A hosszméretet egy páros véglevágó állítja be. Az elkészült gyalult, hosszméretre vágott frízeket egy robot gyűjti össze rakatba, illetve továbbítja a következő megmunkáló géphez.
Az frízmegmunkáló sor folytatásaként a következő folyamat a fedőréteg lamellák előállítása a gyalult frízek felfűrészelésével. Az így keletkező lamellák minőségi ellenőrzése és a forgalomba lévő szortimentek szerinti szétválogatása követ. A lamellákból ezt követően egész parkettaszálnak megfelelő méretű fedőréteg táblákat állítunk össze. A lamellák méretének elektronikus ellenőrzésére és minőségi osztályozására a Woodeye svéd cég által gyártott szkennerrel történik. Teljesítménye kb. 2000m2 lamella elosztályozása műszakonként.
A szkenner optimális teljesítményét pedig a hozzá kapcsolódó kiszolgáló sorok, válogató pályákkal és automata rakatképzőkkel lehet kihasználni. Ehhez egy részről az új frízmegmunkáló gépsorral való összekötést is ki kellett alakítani. A hasító fűrészünk utáni mechanizációkat a Woodeye céggel már régóta együtt dolgozó komoly parkettagyári referenciákkal rendelkező Martek Invenir finn vállalattal megvalósítottuk meg.
A teljes lamella előállító gépsor évi kapacitása kb. 1.000.000 m2
Az új, modernizált megmunkáló sor a korábbi pihentető és gyalucsarnok helyén épült fel. Ez azt is jelentette, hogy az 1975-ben épült gyártócsarnokon szinte teljes építészeti, villamos és gépészeti rekonstrukciót hajtottunk végre. Az építést, működő üzem mellett, több lépésben lehettet végre hajtani, hiszen nem állt rendelkezésre másik szabad terület a folyamatos működés biztosítására.

Köszönet ezért minden közreműködőnek, dolgozónak, hogy az ütemterveinknek megfelelően gyakorlatilag zökkenőmentesen sikerült a megújítási programot végrehajtani.

A beruházással többek között:
- a gépsor területén új ipari padló készült,
- a csarnok új gépsorral érintett részein teljes nyílászáró csere történt, több automata kapuval,
- új radiátoros fűtésrendszer került kiépítésre az egyenletes hőeloszlás miatt,
- modern LED fénycsövekkel működő energiatakarékos csarnokvilágítás került beépítésre,
- a villamos ellátás berendezései megújultak,
- a gépsor telepítése közben a porelszívás átalakításra került,
- az anyag mozgatást segítendően a csarnok további részeire új aszfalt burkolat került.
A beruházás végrehajtása 2016 decemberében kezdődött és 2017 év őszére befejeződött be.
A beruházás új gépeinek költsége 1.900.770 EUR volt. Ezt 1.698.000 EUR hitel felvételével és saját forrásból biztosította a társaság.
A teljes fedőréteg gyártó sor beruházást kiszolgáló építészeti és épületgépészeti, egyéb járulékos munkálatainak költsége: 220 MFt-ot tett ki.